Tips för packning till din flytt

Kartonger

Kartonger bör aldrig överstiga 17 kilo och de ska ha handtag för att underlätta bärande. Märkningen ska göras för att förenkla vid uppackning av föremålen, tillexempel ska en kartong som är fylld av glas vara märkt med just ”glas”. Om ingen överenskommelse har gjorts under beställningen kommer inte packlådorna att placeras i respektive önskat rum.

Porslin som viras in i mycket papper. Precis som all annan packning så ska tyngre porslin placeras i botten och lättare porslin längst upp. Se till att använda ordentliga lådor där det inte finns risk att botten öppnar sig.

Vid packningen är det också viktigt att tänka på att tyngre föremål ska placeras längst ner i lådorna och att lättare föremål placeras längst upp. Det är viktigt att lådorna blir tätt packade och att de kan förslutas så att de är stabila vid transport. Om böcker kommer att packas ner får dessa enbart fylla halva lådorna, lättare föremål kan läggas över dessa men tänk på att maxvikten är på 17 kilo.

Växter och tavlor

Mindre krukväxter ska packas i en låda som ska lämnas öppen. Det är viktigt att de även är fixerade i lådan då försäkringen ej gäller vid flytt av blommor. När det gäller större växter behöver dessa ej packas ner – vi tar hand om dessa.

Små tavlor ska precis som mindre krukväxter placeras i en låda som lämnas öppen. Var noga med att tavlorna ska ligga helt stilla i lådorna. När det gäller större tavlor ska dessa inte packas ner. Vi kommer att ta hand om dem också.

Möbler

Informera oss innan om ni har möbler som inte kan bäras eller är för stora för att passera genom dörrposter eller liknande. Vid bokning av flytt bör ni också informera oss om ni skulle behöva hjälp med nedmontering av stora möbler. Möbler som kan bäras, och inte behöver nedmonteras, kan ni lämna som de är. Vi kommer att filta in dessa så att de inte skadas under flytten.

När det häller hyllor och skåp ska lösa hyllplan monteras ner. Detta är särskilt viktigt om det handlar om ömtåliga hyllplan i glas och liknande. Skåpsluckor ska förslutas, detta kan bland annat göras med hjälp av snöre eller tejp.

Om du har ömtålig packning såsom kristallkronor som du inte kan packa ned tillräckligt noggrant själv vill vi att du informerar oss om detta så att vi kan vara förberedda på att ta med oss tillbeställt packmaterial.

Kläder och sopsäckar

Kläder kan packas på flera olika sätt. Antingen kan de packas i lådor eller så kan de packas i en så kallad wellrobe, alltså en flyttgarderob, eller annars på galge. Kläderna kan också träs på galgar och läggas direkt på en säng.

Det går bra att packa sängkläder och oömma kläder i exempelvis sopsäckar. Dessa kommer väl tillhands för att fixera erat bohag när vi packar i lastbilen.

Kemiska produkter

Ur försäkringssynpunkt tar vi inte med oss brandsläckare eller gasoltuber i lastbilen. Vi tar heller inte med oss kemiska produkter som tillexempel målarfärg och bensin då dessa går som farligt gods.