Flyttstädning

En flyttstädning är ett omfattande projekt som kräver ett metodiskt tillvägagångsätt för bästa resultat. För att undvika klagomål från nästa bostadsägare och för att klara en eventuell inspektion är det viktigt att utföra alla uppsatta moment. Flera bra checklistor att…